Нур - намә вә Мохтасар Мөһере Нүбүввәт

Нур — намә вә Мохтасар Мөһере Нүбүввәт

Бисмил-ләһир-рахмәнир-рахим.

Аллаһы Раббыбызга барча хәмед-сәнәләребез ирешеп, Аның тарафыннан кабул булсалар иде! Пәйгамбәрбез, Мөхәммәд әл-Мостафа, Аллаһы Тәгаләнең рәсүле вә хәбибенә салават-сәламләребез булса иде!

Һәм дә Рәсүл-Әкрәм салләл-лаһү галәйһи вә сәлләм хәзрәтләре белән бер сафта торып ќанларын, малларын кызганмыенча тырышкан әһле-бәйти кирам вә ќөмлә сахабә-и гыйзамгаАллаһы Тәгаләнең ризван-фатихалары булса иде!

Название:  Нур — намә вә Мохтасар Мөһере Нүбүввәт
Автор:  Фарид Хазрат Салман
Издательство:  Эсма
Год издания:  2014
Язык: Татарский
Страниц:  48
Обложка:  Мягкая